Tilgjengelige tjenester:

Avløpsløsninger i norske kommuner

WebGIS avløp

Overvåking av grunnvannsbrønner

Nitrogenprognoser for landbruket

Dyrking av Jordskokk

Funn av potetcyste-nematoder

Jorddatabanken - gjennomsnitt av PAl, KAl, MgAL og pH pr kommune

Myrarkivet - antall myrkart pr kommune


Bioforsks enheter

Avfallsbehandling i Norge

Registrering av mispel

HjorteGIS

Bioforsk bjørneGIS


.
,